Logo EDA, o.s.
Múzické dílny a rozvoj poradenství

Materiály ke stažení

Výběr
Nadpis:  
    Zobrazeno od 1 do 6 z 6

Vyhláška 27_2016

Přelomová vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Zdroj - web MŠMT (je zde bez čísla a bližšího označení) z jara 2016

Novela vyhlášky č. 72 z roku 2005

VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 147

Také vaší školy se týká VYHLÁŠKA ze dne 25. května 2011, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Najdete ji v příloze.

Odborná dokumentace pro vedoucí dílen

Každý vedoucí múzické dílny zpracuje:
1. Koncepci své dílny
2. IVP pro každé dítě
Koncepce múzické dílny
Jednoduchý popis toho, co chci s dětmi v dílně dělat, což je jakýsi IVP pro celou dílnu: - počet a jména dětí - prostory dílny - čas schůzek - rámcový program na jednotlivá setkání - prostředky nutné pro provozování aktivit - mimořádné aktivity: výstavy, přehlídky, veřejná vystoupení....
IVP pro každé dítě
Frekventanti zpracují podle zaslaných vzorů IVP (individuální vzdělávací plán). Je vhodné zpracovat IVP pro každé dítě ve své dílně (malý rozsah- stačí stránka či půl) Vždy by tam měl být výchozí stav dítěte: - dovednosti, vědomosti, postoje a návyky dítěte v době, kdy dílna začne pracovat a pak cíle - co rozvíjet u dítěte, popř.metody a pomůcky.

Vzory ke zpracování IVP jsou k dispozici jen zaregistrovaným účastníkům.

Seznam žáků múzické dílny

Seznam slouží k evidenci počtu žáků v jednotlivých dílnách a jako podklad pro monitorovací zprávy projektu. Vyplněný seznam je nutno odevzdat co nejdříve hlavnímu koordinátorovi projektu. Seznam je nutno také aktualizovat v případě změn.

Záznamový arch múzické dílny

Záznamový arch slouží k evidenci aktivit realizovaných v múzických dílnách a nahrazuje nebo doplňuje třídní knihu. Záznamový arch se odevzdává jednou za 3 měsíce.

Múzické dílny a rozvoj poradenství, CZ.01.07/1.2.00/08.0107 | tel.: +420 734 445 705 | edaos@edaos.cz
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“