Logo EDA, o.s.
Múzické dílny a rozvoj poradenství

Publicita

Hlas Louny

LOUNY (toš) – O víkendu probíhaly na Speciální základní škole v Poděbradově ulici v Lounech semináře pro speciální pedagogy.

 

„Cílem semináře je naučit speciální pedagogy a poradenské pracovníky využívat expresivních artefiletických metod a múzických postupů k rozvoji komunikačních, sociálně personálních a pohybových dovedností dětí se zdravotním postižením k maximálně možnému rozvoji jejich kreativity,“ přibližuje lektor artefiletiky Mgr. Jiří Válek.

Artefiletika, jak praví slovník  cizích slov, je výchovné pojetí, které využívá uměleckých výrazových prostředků k duševnímu rozvoji a prevenci psychosociálních poruch, zejména u dětí a mladých lidí. Cílem artefiletiky je poskytnout člověku příležitost k odhalení vlastních psychických možností i mezí, dát mu šanci nalézat jeho místo a jeho úlohy v lidském společenství a vybavit ho citlivostí k bolesti druhých bytostí.

Kurz tedy napomáhá profesnímu rozvoji učitelek, které pak vědomosti zúročí ve své práci při vedení zájmových kroužků – múzických dílen, zaměřených na hudbu, tanec, výtvarné umění či dramatické vyjádření. Zaměření má vycházet z individuálních potřeb speciálních škol. Múzické dílny orientované na využití umění dokáží v dětech odstranit psychické bloky, posílit sebevědomí a tvůrčí schopnosti, motivují je, aby si uvědomovaly své kvality a dovednosti a aby dokázaly se světem lépe komunikovat.

Tyto aktivity jsou součástí projektu „Múzické dílny“, který probíhá pouze ve třech městech republiky – v Olomouci, Ústí nad Labem a právě v Lounech. V tomto školním pololetí proběhne vzdělávání učitelů, další školní rok mohou učitelé založit a vést dílny na svých školách. O kurzy je velký zájem. Prvního semináře se zúčastnilo pětadvacet učitelek – převážně z lounských a žateckých speciálních škol, také z Logopedické základní školy z Měcholup a z Mostu.

„Projekt vznikl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozpočet pokrývá vzdělávání účastníků, výukové materiály, provoz webových stránek a realizaci múzických dílen na školách,“ informuje krajský koordinátor projektu Petr Soukal z občanského sdružení EdA, které tento v ČR ojedinělý projekt realizuje.

(Ukázka ze semináře na str. 4)

   

Múzické dílny a rozvoj poradenství, CZ.01.07/1.2.00/08.0107 | tel.: +420 734 445 705 | edaos@edaos.cz
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“